คำขวัญ : เลิศสถาน วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน
 

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา (การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการของโรงเรียน


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ของช่วงชั้นที่ 2
ณ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม กระบี่, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง, สวนพฤกษศาสตร์ สากลภาคใต้ (ทุ่งคาย) จังหวัดตรัง และถ้ำเขาช้างหาย จังหวัดตรัง


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ของช่วงชั้นที่ 1
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่, ท่าอากาศยานสนามบินกระบี่, วัดถ้ำเสือ, สุสานหอย, สวนสาธารณะธารา


 

 

โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

Webmaster :krunok2011@gmail.com