“ จุดการเรียนรู้   การปลูกพืชสมุนไพร”

คำขวัญ : เลิศสถาน วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน
 
 

       เกษตรพอเพียง โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44

               

 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

Webmaster Banklang44.com