ห้องสมุดธนาคารความรู้
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นายนุกูล หล่อสุพรรณพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมพิธีมอบห้องสมุดธนาคารความรู้จากมูลนิธิกสิกรไทย
มูลนิธิกสิกรไทยมีโครงการ "ห้องสมุดธนาคารความรู้"......... ส่งความรัก สร้างความรู้ สู่เด็กไทย
โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2552 ในการนี้นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
และนายสุรชาติ บ้านนบ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชนรายรอบโรงเรียน